Måling av radon

Det er tilrådd at alle bør måla radon i bustadane sine.

Meir informasjon om radonmåling finn du på heimesida til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.