Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset | Vaksinasjon | Hurtigtest | Smitteverntiltak | Smittetal/statistikk

Matrikkel

Matrikkelkart med koordinatliste for grensepunkt og matrikkelrapport kan tingast via desse portalane:

Vi gjer merksam på at koordinatane må vera innmålte ved kartforretning/oppmålingsforretning for å vera av god kvalitet. Eigedomar som ikkje er koordinatfesta ved ei slik forretning, vil ha grenser av dårleg kvalitet og/eller fiktive grenselinjer og usikkert areal.

Matrikkelrapporten innheld den informasjonen som er registert på eigedomen i matrikkelen.