Bestill kart og eigedomsinformasjon

Papirkart kan du få ved å venda deg til servicetorget i kommunen. Det kostar kr 40 per kart A3 og A4.

Digitale kart, arealplanar, vektordata, byggjemeldingar, matrikkelkart med koordinatar, ortofoto, m.m. kan ein tinga gjennom desse portalane:

Prisar vert automatisk rekna ut frå valt produkt, og evt. etter areal for enkelte produkt.