Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset | Vaksinasjon | Hurtigtest | Smitteverntiltak | Smittetal/statistikk

Bestill kart og eigedomsinformasjon

Papirkart kan du få ved å venda deg til servicetorget i kommunen. Det kostar kr 40 per kart A3 og A4.

Digitale kart, arealplanar, vektordata, byggjemeldingar, matrikkelkart med koordinatar, ortofoto, m.m. kan ein tinga gjennom desse portalane:

Prisar vert automatisk rekna ut frå valt produkt, og evt. etter areal for enkelte produkt.