Deling/oppretting av eigedom

Ønskjer du å dela av din eigedom, må du søkja kommunen om løyve. Kommunen tek oppmåling av tomta, og gjev den eit eige gards- og bruksnummer i matrikkelen, før det vert sendt melding til tinglysing.

Slik søkjer du

Du søkjer om frådeling av eigedom ved å fylla ut søknadsskjema, søknad om tilråding til tiltak utan ansvarsrett.

Søk om frådeling

Sjå eksempel på ferdig utfyld skjema med rettleiing

Dokumentasjon til søknad

Når du skal senda ein søknad om oppretting (deling) av eigedom er det viktig at vi får all den informasjonen vi treng for å behandla søknaden din.

Dokumentasjon som må være med søknaden

Anna dokumentasjon som kan vera relevant til søknaden

  • Søknad om dispensasjon 
  • Avkøyringsplan 
  • Erklæring eller avtalar om vegrett, ledningar og nødvendig vedlikehald som går over andre eigedomar
  • Eventuelle erklæringer om at eigedom (den opphavlege eigedomen) gjer frådelt (ny) eigedom rett til veg, vatn- og avløpsledningar og eventuelt vedlikehald må også leggjast ved.

Søknadsskjema og beskrivelse av dokumentasjon

Send inn søknad

Søknad med vedlegg skal sendast til kommunen på e-post eller per post:

Øygarden kommune
Ternholmvegen 2
5337 Rong

Pris for oppmåling

Her finn du prisar for oppmåling