Brenning av avfall

Brenning av avfall gjev stor forureining, og utslepp og er til plage for naboar. 

Det er difor laga til eiga forskrift som regulerer dette. Forskrifta gjeld pr. dato for tidlegare Fjell kommune.

Les forskrift om open brenning og brenning av avfall i småomnar, Fjell kommune her

Flyfoto over tettbygd strøk

Flyfoto som viser område som er definert som tettbygd strøk. Grensene er rettleiande. Ta kontakt med kommunen viss du er i tvil.

Navigasjon i bileta blir enklare viss du høgreklikkar på lenkene og vel «Lagre mål som»/ «Lagre linken som» el. likn. og lagrar på eiga maskin før du opnar. OBS: Filene er store og det kan ta tid å laste dei ned.

Oversikt over flyfoto: