Revisjon av planstrategi 2020 - 2023

Øygarden kommune har utarbeida forslag til revidert kommunal planstrategi. Forslag til planstrategien for Øygarden kommune 2020-2023 revidert 2022 vert no gjort offentleg tilgjengeleg i 30 dagar, jf. plan- og bygningslova §10-1.

Kunngjeringsdato: 16.05.2022
Merknadsfrist: 15.06.2022
Saksnummer: 018/22

Den reviderte planstrategien tek stilling til planbehovet i inneverande kommunestyreperiode.

Dokument

Innspel

Eventuelle innspel til planstrategien kan sendast til: postmottak@oygarden.kommune.no, eller som brev til Øygarden kommune v/ Areal- og samfunnsplan, Ternholmvegen 2, 5337 Rong, innan 15. juni 2022.