Aktuell informasjon

Offentleg ettersyn:

Erko Seafood AS søkjer om økning av MTB med 780 tonn samt endring av anlegg for produksjon av matfisk av laks, aure og regnbogeaure på lokalitet Rotøy i Øygarden kommune.

Kunngjeringsdato: 06.05.2022
Merknadsfrist: 02.06.2022
Saksnummer22/8045
Status: Offentleg ettersyn

Lokaliteten ligg innanfor eit område avsett til akvakultur i gjeldande kommuneplan for Øygarden Kommune. Økning av MTB ved lokalitet Rotøy foretas basert på reduksjon av tilsvarende MTB for nabolokaliteten Vadholmen.

Økning av MTB ved lokalitet Rotøy foretas basert på reduksjon av tilsvarende MTB for nabolokaliteten Vadholmen.

Merknadar

Alle interesserte vert invitert til å komma med merknader og innspel entan via:

Frist for å komme med merknad og innspel er satt til: 02.06.22.

Dokument i saka

Her kan du sjå dokument i saka