Forslag til planstrategi for Øygarden kommune 2024-2027

Kommunestyret vedtok i møte 22. februar 2024 å gjera forslag til planstrategi for Øygarden kommune med tilleggsforslag offentleg tilgjengeleg i 30 dagar.

Øygarden kommune har utarbeida forslag til kommunal planstrategi 2024-2027. Kommunestyret vedtok i møte 22. februar 2024 å gjera forslag til planstrategi for Øygarden kommune med tilleggsforslag offentleg tilgjengeleg i 30 dagar, jf. plan- og bygningslova §10-1. Vedtak om høyring med tilleggsforslag følgjer framlegget til planstrategi.

Kunngjeringsdato: 27.2.2024
Merknadsfrist: 5.4.2024
Saksnummer: 23/20906

 

Planstrategien tek stilling til planbehovet i inneverande kommunestyreperiode. Les meir om planstrategien på nettsida til kommunen.

Eventuelle innspel til planstrategien kan sendast til: postmottak@oygarden.kommune.no, eller som brev til Øygarden kommune v/ Areal- og samfunnsplan, Ternholmvegen 2, 5337 Rong, innan 5. april 2024.