Innsyn historisk arkiv

Papirarkiv (sakarkiv, møtebøker) frå Fjell, Sund og gamle Øygarden kommune frå før kommunesamanslåing 01.01.2020 er deponert til Interkommunalt arkiv i Hordaland.

Du kan tinge innsyn i avleverte papirarkiv via skjema:

Bestilling av opplysningar frå arkiv deponert til IKA Hordaland

I arkivportalen kan du sjå kva dokumentasjon som er tilgjengeleg hos IKA Hordaland: