TT-kort

TT står for tilrettelagt transport. Det er ei ordning der funksjonshemma som ikkje kan nytte det ordinære kollektive rutetilbodet, kan få økonomisk støtte til reiser.

På heimesida til Vestland fylkeskommune finn du meir informasjon om TT-kort

Nyttige lenker

Vestland fylkeskommune (TT-kort)
E-post
Telefon 55 23 93 63

Opningstider

Opningstid

Telefontid kl 09.00 - 12.00

Adresse

Vestland fylkeskommune, 
Mobilitet og kollektivtransport
Postboks 7900
5020 Bergen