Korttidsopphald

Eit korttidsopphold på sjukeheim er tidsavgrensa, og kan vare frå éin dag til fleire veker.

Ulike typar korttidsopphald

Slik søkjer du

I søknadsskjema skriv du kva du treng bistand og hjelp til. Dersom ein annan person sender inn søknad på vegne av deg, må du gje fullmakt.  Vi ber om at det vert lagt ved oppdaterte legeopplysningar.

Søknadsskjema for helse, omsorg og velferdstenester (PDF, 222 kB)

Utfylt og signert skjema sendast til:
Øygarden kommune
Ternholmvegen 2
5337 Rong

Prisar

Institusjonsopphald (per døgn)
Grunnlag 2023
Dagsopphald Etter forskrift
Frokost 40
Korttidsopphald i institusjon / dagopphald: her følgjer kommunen forskrift om vederlag for opphald i institusjon. Årleg justert frå Helse og omsorgsdepartementet* Etter forskrift
Avlastning (denne tenesta er gratis) 0
Suppe/dessert 30
Varm middag pr porsjon 110
Transport 40

* Satsar er regulert i "Forskrift om eigendel for kommunale helse- og omsorgstenester" §4. Nye satsar frå 1. januar 2020.

Sjukeheimar med korttidsopphald

Lover og reglar