Fastlege

Fastlegen er hovudkontakten din inn i helsevesenet, og om det er mogleg, bør du alltid ringja hit når du treng helsehjelp.

Oversikt over legekontor

Min fastlege

Du kan finne din fastlege på heimesida til HelseNorge.

Bytta fastlege

Det er mogleg å bytta fastlege inntil to gonger i året. 
Her kan du bytta fastlege

Kart