Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset i Øygarden | Registrer deg for vaksine | Smitteverntiltak i Øygarden

Fastlege

Fastlegen er hovudkontakten din inn i helsevesenet, og om det er mogleg, bør du alltid ringja hit når du treng helsehjelp.

Oversikt over legekontor

Fastlege - oversikt over legekontor

Min fastlege

Du kan finne din fastlege på heimesida til HelseNorge.

Bytta fastlege

Det er mogleg å bytta fastlege inntil to gonger i året. 
Her kan du bytta fastlege

Kart