Sundenglane

Det er ei hjelp til sjølvhjelp gruppe slik at den som får hjelp, må hjelpa igjen i ei eller anna form, enten med tenester eller andre ting. Slik at alle hjelper alle på ein eller annan måte.

Vi deler ut mat, klede, sko og leikar og har aktivitetar som m.a riding og teltturar for å skapa samhald på tvers av sosiale lag og religion.

På Facebooksida til Sudenglane finn du meir informasjon