Spillavhengighet Norge

Spillavhengighet Noreg har eit lågterskeltilbod til rørte familiar av speleavhengnad. Alle som har eit problematisk forhold til spel, enten du er spelar eller pårørande er velkommen til å ta kontakt med oss. Dette gjeld både penge- og dataspel.

Spillavhengighet Noreg jobbar lokalt, regionalt og nasjonalt for å førebygga speleavhengnad.

Vi bidrar til at spilleavhengige og stemmene til pårørande blir høyrde og vi set lys på avhengnadens baksider.

Organisasjonen er ein frittståande interesseorganisasjon, med nært samarbeid med ulike fagmiljøer innan feltet speleavhengnad.

Kontakt oss

Kommunikasjonskonsulent
Malin S. Arefjord
Telefon: 415 63 650
E-post: malin.arefjord@spillavhengighet.no
Besøk oss: Spillavhengighet Noreg held til i Gründerparken på Straume Teknologisenter
På nettsida til spillavhengighet finn du meir informasjon