PitStop Sotra

PitStop Sotra arbeidar for å hjelpe unge vaksne mellom 15-25 år som opplev utanforskap, og som har droppa ut av skule/arbeid. 

Vår målgruppe er unge mennesker med lette til moderate psykiske helse utfordringar, som treng eit lite «pitstop» i livet. Med tidleg innsats, tilrettelagte program og arbeidstrening, arbeidar vi målretta for å styrke dei unges utgangspunkt.

Mål

Vårt mål er å «ruste unge for livet» ved å styrke dei unges forutsetningar til å meistre studier, arbeid og sjølve livet!

Kontakt oss

Telefon: 907 38 873
E-post: post.sotra@pitstop.no
Følg oss på Facebook