Øygarden demensforening

Vi i demensforeininga ønskjer å vera til støtte for personar med demenssjukdom og pårørande deira gjennom temamøte, kurs og sosiale sammenkomstar.

Vi jobbar òg med å hjelpa pårørande med å finna fram i hjelpeapparatet.

Nettsider

Nasjonalforeningen for folkehelsa - Øygarden demensforening
Aldring og helse - Demens