Mental Helse Ungdom

Mental Helse Ungdom er ein medlemsbasert interesseorganisasjon for barn og unge opp til 31 år. 

Vi jobbar for auka openheit om psykisk helse, førebygging av psykiske plager og eit betre psykisk helsetilbod. 

Mental Helse Ungdom ønsker å vera ei tydeleg stemme som jobbar for at alle skal kunna ha ein best mogleg psykisk helse. Verdiane våre er mot, openheit og likeverd.

Gjennom å etablera plattformer for samarbeid mellom brukarar, pårørande, hjelpeapparat og samfunnet, ønsker vi å sikra at alle får rettane og moglegheitene sine tatt vare på.

Kontakt oss

E-post: sotra@mhu.no
På nettsida til Mental Helse Ungdom finn du meir informasjon