Flerkulturellt kvinnetreff

Kvar  tysdag kl.12.30-14.30 blir det fleirkulturell kvinnegruppe i biblioteket på Sund senter. Dette er eit samarbeid mellom Sund Røde Kors, Flerkultur og Sund folkebibliotek. 

Tilbodet er som namnet siger berre for kvinner, men har elles innhald mykje likt som ein språkkafé. Vi deler kultur og lærar av kvarandre. Nokon gonger blir aktiviteten knytt til kulturopplevingar eller husflidstreff.

Sjå arrangement på Facebbosida til Øygardsbiblioteka - arrangement Fleirkulturellt kvinnetreff