Det nytter!

KRAFT bruker – og pårørandeorganisasjon er for deg som har hatt ei rusliding eller som slit med tilbakefall, og som ønsker å delta i ein selvhjelpsgruppe.

Det nyttar kan vera der for deg som er pårørande og treng grupper, og hjelpa til med støtte og rettleiing. Det nyttar tilbyr òg kurs, er aktive i forhold til informasjonsarbeid og jobbar med å påverka ruspolitikken og betre rammevilkår for pårørande. Vi vil formidla at «det nyttar» å bli rusfri, men òg at pårørande skal få hjel til å meistra liva sine.

Samlingane blir haldne i Angeltveit bedehus annankvar måndag i partalsveker

Kontakt oss

Kontaktpersonar:
Dennis Beuster : 461 20 770
Raymond Lie: 941 82 972
Otto M Barth-Dyrkolbotn: 402 23 310

På nettsida Det nytter! - Stiftelsen Kraft finn du meir informasjon