Dale Oen Experience

The Dale Oen Experience er ein ideell organisasjon som rettar seg mot å legga til rette for opplevingar og mestring blant barn og ungdom som nødvendigvis ikkje har ein enkel kvardag. Dette gjer vi gjennom turar, ekspedisjonar og andre aktivitetar i lange fjordar og på høge fjell. 

Vi har trua på at blandinga av natur og friluft og mestring kan vera med å gjera alle til betre menneske. Det er i naturen ein blir kjent med kven ein er og kven ein ønsker å vera, og det er i mestringen ein opplever at alt er mogleg.

Tilbod til barn og unge mellom 8 og 18 år i Noreg

  • Klatring
  • Padling
  • Telt
  • Turer

Kontakt oss

Kjetil
E-post: kjetil@daleoen.com
Vibeke
E-post: vibeke@daleoen.com
Besøksadresse: Langholmen 9, 5337 Rong

Nettsider

På nettsida til Dale Oen finn du meir informasjon
Følg oss på Facebook