Støttesenter For Kriminalitetsutsatte

Har du vore utsett for kriminalitet?

 • Vald
 • Trusler
 • Utpressing
 • Hatkriminalitet
 • Seksuelle overgrep
 • Mishandling eller krenkingar

Kva kan støttesenteret hjelpa deg med?

 • Informasjon om rettsprosessen
 • Støtter deg som vitne under ein eventuell rettsak
 • Veiledning og informasjon om det å melda
 • Hjelper med å søka valdsoffererstatning frå staten
 • Støtte deg gjennom straffesakprosessen, frå politimelding til saka er avgjort
 • Støttesenteret for kriminalutsatte er eit offentleg og landsdekkande tilbod

Kontakt oss

Lokalstasjon Bergen
Telefon: 404 46 517
E-post: Stottesenter.vest@politiet.no
Åpningstid: Mandag-fredag kl. 08.30-15.30

Landsdekkende
Telefon: 800 40