SMISO - Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland

SMISO - Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland er eit senter for ungdom, menn og kvinner som har opplevd seksuelle overgrep. Senteret har òg tilbod til pårørande.

SMISO Hordaland tilbyr hjelp til sjølvhjelp og gir råd og rettleiing i ein bearbeidingsprosess.

Senteret er eit lågterskeltilbod og det trengst inga tilvisning, men for å nytta det ulike tilbodet på senteret vil alle starta med ein eller fleire samtalar med ein fagleg rettleier.

Kontakt oss

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland
Adresse: St. Jakobsplass 9, 5008 Bergen
Telefon: 55 90 49 90
E-post: post@smiso-hordaland.no
Nettside