ROS - Rådgiving Om Spiseforstyrrelser

ROS – Rådgiving om spiseforstyrrelser er ein landsdekkande interesseorganisasjon for alle som er rørt av problematikk rundt mat, kropp og sjølvkjensle – for dei som har eller har hatt ein spiseforstyrrelse, og for pårørande deira.

ROS tilbyr gratis støtte, råd og rettleiing for dei som slit med ein spiseforstyrrelse eller som har eit problematisk forhold til kropp, mat, trening og kjensler. Pårørande/nærstående er òg velkommen til å ta kontakt med oss.

Vi tilbyr

  • Oppfølgningsgruppe
  • Pårørendegruppe
  • Kurs
  • Seminar

Kontakt oss

ROS Senter i Hordaland
Telefon: 948 17 818 (innvalg 2)
E-post: bergen@nettros.no
Adresse: Strandgaten 6, 6. etg., 5013 Bergen
Nettside