Regnbogetelefonen

Målet med Regnbogetelefonen er å skapa gode samtalar med og å motverka einsemd blant vaksne skeive menneske (lesbiske, homofile, bi/pan, interpersoner eller tranpersonar). 

Vi menneske har behov for sosial kontakt, og ein ringevenn som tar kontakt éin til to gonger i veka kan mange setja pris på – og ha behov for – spesielt når vi blir eldre. 

Alle skeive vaksne i Noreg kan ønska seg ein telefonvenn. 

Regnbogetelefonen er tilbod for folk i heile Noreg.

På nettsida til Fri Oslo og Viken finn du meir informasjon om Regnbogetelefonen