Reform

Fokus på menn. Reform tilbyr ulike lågterskeltilbod for menn og gutar i vanskelege livssituasjonar, e-læringskurs for fagpersoner og ressursar ein kan nytta seg av ved behov. Ein treng ikkje tilvisning for å nytta seg av lågterskeltilboda våre.

Stiftelsen har som målsetjing å auka merksemda om utfordringane og behovet til menn og gutar, og å promotere aktivt farskap, valdsførebygging, betre fysisk og psykisk helsa, og meir likestilte normer for maskulinitet.

På nettsida til Reform finn du meir informasjon