Pårørendesenteret

Dette er ein landsdekkande nettstad for alle typar pårørande uansett livssituasjon, alder eller kor nær dei står han dei er pårørande for. Her finst interessant fagstoff, gode tips og råd, informasjon om rettar og hjelpetilbod over heile landet. Du kan òg lesa om erfaringane til andre pårørande i kategorien Min historie.

Telefonnummeret til pårørandelinja er 90 90 48 48


Du vil finna ei digital oversikt over lokale, regionale og nasjonale hjelpetiltak her (Vestland)

På nettsida til Pårørendesenteret finn du meir informasjon