LPP - Landsforeningen for psykisk helse

LPP Bergen gir eit tilbod til pårørande som treng hjelp i kvardagen. Vi har i fleire år gitt tilbod om deltaking i samtalegruppe.

Tilbodet er berekna for pårørande til personar med psykisk sjukdom:

  • Søsken
  • Ektefelle/sambuar
  • Foreldre
  • Voksne barn

Pårørende skal bli spurt og oppleva å bli høyrt. Derfor arbeider vi for å visa at pårørande er ein ressurs og ein del av løysinga for den som er sjuk, og at erfaringane deira skal bli tatt på alvor av helsevesenet og kommunane.

Kontakt oss

LPP Bergen og Omegn
Christine G. L. Lingjærde
Telefon: 452 74 441
E-post: lppbergen@lpp.no

Rådginingstelefon for pårørande 22 49 19 22
Opningstider:

  • Måndag – fredag: 10 – 15
  • Tysdag: 11 – 19

På nettsida til LPP finn du meir informasjon