LEVE - Landsforeningen for etterlatte ved selvmord

LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved sjølvmord er ein landsdekkande organisasjon. Formålet med leve er å støtta etterlatne og rørte ved sjølvmord, og å bidra til å førebygga sjølvmord gjennom openheit, opplysningsverksemd og politisk arbeid.

Kontakt oss

Kontakttelefonen er ikkje ein krisetelefon. Ved krise og umiddelbart behov for hjelp:

  • Akutt nødhjelp 113
  • Kirkens SOS 22 40 00 40
  • Mental Helses hjelpetelefon  116

På nettsida til LEVE finn du meir informasjon