Hjelpekilden

Hjelpekilden Noreg er ein frivillig organisasjon som yter hjelp og støtte til menneske i problematiske religiøse brotprosessar.

Vi jobbar òg med informasjon om religiøse miljø, integreringsspørsmål, psykisk helse, rettane til barn og fleire andre tema som rører religiøse utbrytarar.

Kjennest trua vanskeleg? Ønsker du å bryta ut, men har ikkje fridommen til å velja sjølv?

Kontakt oss

Dagleg leiar Hilde Langvann
Telefon: 917 72 706, kvardagar kl. 09.00 - 15.00
E-post: hilde@hjelpekilden.no
Nettside