DINUTVEI.NO

Nasjonal vegvisar ved vald i nære relasjonar, valdtekt og andre seksuelle overgrep.

Dinutvei.no blir drifta av Nasjonalt kunnskapssenter om vald og traumatisk stress (NKVTS) på oppdrag frå Justis- og beredskapsdepartementet.

På nettsida dinutvei.no finn du meir informasjon