Bipolarforeningen

Bipolarforeningen Noreg er ein frivillig medlemsorganisasjon av og for menneske med bipolar liding og pårørande deira. 

I Noreg er det omlag 160 000 menneske med bipolar liding, og Bipolarforeningen Noreg er den einaste organisasjonen som jobbar spesielt for interessene deira.

På nettsida til Bipolarforeningen finn du meir informasjon