Arbeidslivstelefonen

Er du permittert eller har du mista jobben? Har vanskar på jobben? Eller har du andre spørsmål om arbeid? Arbeidslivstelefonen 225 66 700 er ei landsdekkande teneste som gir råd om arbeidslivet.

Vi er open for alle som treng nokon å snakka med om spørsmål knytt til arbeid, uansett årsak. Du som kontaktar oss kan vera arbeidstakar, leier, arbeidssøkende, tillitsvalt, verneombod, behandlar, ufør, pensjonert, pårørande eller venn.

På nettsida til Mental Helse finn du meir informasjon om arbeidslivstelefonen