Alarmtelefon for barn og unge

Alarmtelefonen er ein gratis telefon for barn og unge som er utsett for vald, overgrep og omsorgssvikt. Alarmtelefonen svarer òg på førespurnader på chat, e-post og sms. Vaksne som er bekymra for barn kan òg ringa.

Ring 116 111
 

På nettsida til Alarmtelefon for barn og unge finn du meir informasjon