Utrusta - Klatring i Sandslihallen

Utrusta er eit aktivitetstilbod for menneske med utfordringar innan rus og/eller psykiatri. Ei av hovudutfordringane ved rusavhengnad er faren for tilbakefall. Mange har glede og effekt av å bruka trening som terapi når dei er i behandling, men det er ikkje alltid like enkelt å oppreholde dei gode vanene når ein retunerer til sitt hjemmemiljø.

Vi har klatreutstyr som du kan låna gratis.

Torsdagar kl. 11.00 - 13.00
Oppmøte Sandslihallen

Kontakt oss

Dersom du har spørsmål ta kontakt med Even
Telefon: 479 57 898
Nettside