Papillon

Ein møteplass for jenter og unge kvinner med krysskulturell - eller migrantbakgrunn.

Papillon vart etablert som ein frivillig organisasjon av Leila Rezzouk Rossow i 2016. Ho har ein fransk-marokkansk bakgrunn og kom til Noreg med den norske kjærasten sin. Flyttinga til Noreg var likevel eit resultat av at foreldra ikkje aksepterte hennar val om å ha ein norsk kjæraste, og konflikten med familien vart så stor at Leila så ingen annan veg enn å komma til Noreg.

Papillon skal vera ein møteplass for unge kvinner og menn med krysskulturell- eller migrantbakgrunn, i alderen 15 – 30 år. Dei skal få inspirasjon, moglegheit til å danna nettverk og til å delta på ulike kompetansehevende aktivitetar og dessutan utvikla språk og praktiske evner.

Papillon skal òg vera ein kompetent organisasjon som jobbar myndiggjørende slik at unge blir styrkt til å stå i eigne val. Organisasjonen skal vidare fungera som brubyggjar i samfunnet og bidra til sosial inkludering som i turen sin bidrar til oppleving av fellesskap og tilhørighet.

På nettsida til Papillon finn du meir informasjon