Lisa-gruppene

Har du problem med eigen eller andres rusbruk? LISA står for livssynsnøytrale samtalegrupper for rusmiddelavhengige og for pårørande.

I LISA møte du menneske med ulik bakgrunn og livssituasjon, men med det til felles at den enkelte har god kjennskap til det å ha utvikla ein avhengnad til rusmiddel. Du møter òg dyktige fagpersoner med lang fartstid i rusfeltet.

På nettsida til Lisa-gruppene finn du meir informasjon