Link Bergen og omegn

Samtalegrupper er for alle over 18 år som ønsker fleire å snakka med. Det einaste du treng å gjera for å bli med i ei gruppe er å ta kontakt med oss. Du treng ikkje tilvisning eller diagnose for å delta.

Når du tek kontakt vil du bli invitert til ein samtale med oss. Samtalen tar vi på telefon eller i vårt lokale, alt etter kva du ønskjer. I samtalen kan du fortelja om dine ønskjer for deltaking, og få meir informasjon om samtalegruppa og korleis ho fungerer.

5 – 8 faste deltakarar møtest éin gong i veka for å dela tankar, opplevingar og læra av kvarandres erfaringar.

Kontakt oss

Telefon: 91 90 90 51
E-post: info@linkbergen.no
Besøksadresse: Johv Lunds plass 1, 5007 Bergen
Facebook
Nettside