Kirkens Bymisjon

Kirkens Bymisjon er til stades for menneske som treng det i Bergen. Vi ønskjer at brukarar og gjester skal finna tilbake til eigne ressursar, draumar og håp. Alt vårt arbeid skal bygga på at "ingen er berre det du ser".

Arbeidet vårt i Bergen

  • Arbeidstiltak
  • Barn og unge
  • Behandling og helsehjelp
  • Bustadtiltak
  • Fattigdomstiltak
  • Fleirkulturelt arbeid
  • Gatenært
  • Kaféar og aktivitetshus
  • Open kyrkje

Kontakt oss

Kirkens Bymisjon Bergen
Telefon: 553 07 200
E-post: post@skbb.no
Besøksadresse: Kong Oscars gate 62, 5017 Bergen
Nettside