Blå Kors - Steg for steg

Blå Kors Steg for Steg er eit overgangstilbod for menneske med avhengnadsproblematikk og eit ønske om eit «vanleg liv». Tilbodet er tilgjengeleg for deltakaren før, under og etter behandling eller soning. 

Steg for Steg er òg for menneske som på egenhånd har klart å komma ut av avhengnad.

Vi samarbeider med mellom anna:

  • Drop out-teamet (Albatrossen Ettervernssenter)
  • Kriminalomsorgen
  • Arna Aktiv
  • Rusmedisin Askøy
  • MO-sentrene
  • Crux

Kontakt oss

Verksemdsleiar
Elise Theodorsen
Telefon: 971 98 807
E-post: elise.theodorsen@blakors.no
Nettside