Blå Kors - Kompasset

Er du mellom 14 og 35 år og har vakse opp i ein heim med alkohol- eller andre rusproblem? Du er ikkje åleine.

Her kan du få gratis terapi- og rådgiving med ein av terapeutane våre der du bur, eller på videosamtale på nett. Hos oss kan du òg møta andre unge i same situasjon. Å ha vakse opp i ein heim der ein vaksen har alkohol- eller andre problem med rus kan kjennast vanskeleg, og du kan ofte føla deg åleine og usikker saman med andre menneske.

Hos oss jobbar det mange terapeutar over heile landet som står klare til å snakka med deg og alle har teieplikt. 

Det betyr at du kan fortelja alt til oss utan at vi fortel det vidare. Terapeutane våre kan du helsa på ved å gå inn på avdelinga og finnen din dei som jobbar hos deg.

Er du mellom 14 og 35 år kan vi tilby

  • Individuell terapi
  • Gruppeterapi
  • Familiesamtaler
  • Temakvelder

Kontakt oss

Avdelingsleiar og psykologspesialist
Anne Marthe Kaldestad Hanstveit
Telefon: 907 08 265
E-post: anne.hanstveit@blakors.no
Besøksadresse: Sydneskleiven 22, 5010 Bergen
Nettside