Blå Kors - Det hvite bånd

I Blå Kors jobbar vi med førebyggande tiltak, spesielt retta mot barn og unge, og dessutan behandling og oppfølging etter behandling. Rus er ein av dei største samfunnsutfordringane våre og Blå Kors har i over hundre år gjort ein viktig innsats i Noreg for å hjelpa personar som er direkte eller indirekte ramma.

Dagsenteret i Bergen er for menneske som har ulike utfordringar knytt til rus og ulike behov, som alle treng ein pause frå kvardagen sin iblant. Hos oss støttar vi og tar vare på kvarandre.

Blåkors gatenært er ein døråpner

  • inn til eit måltid-inn til eit fellesskap
  • inn til ein samtale
  • inn til støtteapparatet

Kontakt oss

E-post:tore.vindanes@blakors.no
Adresse: Magnus barfots gate 3, 5015 Bergen
Nettside