Back in the Ring

Back in the Ring er eit nasjonalt tilbod om vekentleg yogaklassar i 15 byar som ønsker å gjera eit comeback i livet.

Alle kan gjera rett for seg og alle fortener ein ny sjanse. Det handlar om å sjå seg sjølv der ein er og innsjå at vi er alle eit produkt av får fortid, men har moglegheit til å påverka framtida vår. Vi henvender oss til alle de som har gått på nokre smellar, men ønsker å retta opp kursen og ta tak i liva sine.

Målet er å hjelpa menneske med å slutta eller trappa ned på rus og medisinar. Back in the Ring er for dei som øsker å ta tak i livet og forstår at dei må gjera jobben sjølv.

Nettsider

På nettsida til Back in the Ring finn du meir informasjon
Følg oss på Facebook