Ungdomstenesta

Ungdomstenesta er ei tverrfagleg teneste som arbeider for å gje unge som har det vanskeleg tidleg og rett hjelp. Det er eit gratis lavterskel tilbod. 

Kven kan få tilbodet?

 • Ungdomstenesta er ei tverrfagleg teneste med tilsette frå rus og psykisk helse, barne, ungdom og familietenesta, NAV og barnevern.
 • Tenesta arbeider saman for å gje unge som treng det tidleg og rett hjelp.
 • Alle kan ta kontakt med Ungdomstenesta.
 • Vår målgruppe er barn og unge i alderen 12 – 23 år.
 • Vi kan hjelpe unge som kvir seg for eller ikkje klarar å gå på skule.
 • Unge som slit med psykiske vanskar, har eit problem knytt til rusmidlar, eller som ønskjer hjelp til å kome i arbeid.
 • Uansett kva det måtte vere så kan du som ungdom, føresette eller andre ta kontakt for rettleiing og vurdering av kva Ungdomstenesta kan hjelpe med.

Kva kan du få hjelp til?

 • Skulvegring
 • Om du slit psykisk
 • Hjelp til å kome i arbeid
 • Problemer heime
 • Rusproblem
 • Spiseforstyrringar
 • Å komme i kontakt med andre instansar eller tenester

Er du uroa for barnet eller ungdomen din?

Slik søkjer du

Ungdomstenesta har konsultasjonstid på telefon 56 16 15 50 kvar måndag frå kl. 09.00 – 12.00 og kvar onsdag frå kl. 09.00 – 11.00. For å drøfte ei sak hos Ungdomstenesta må du ha samtykke frå den det gjeld og eventuelt føresette. Du kan vurdere å drøfte saka anonymt.

Prisar

Tenesta er gratis.

Kva skjer videre?

Nye saker vert drøfta anna kvar tysdag (oddetalsveker)  på inntaksmøte, vi tek så kontakt igjen til tilvisar eller familie/ungdom.

Lovar og reglar

Ungdomstenesta
Telefon 56 16 15 50


Telefontid
Måndag kl. 09.00 - 12.00 og
onsdag kl. 09.00-11.00.
Telefonen er stengt i helgar og feriar.