Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset | Vaksinasjon | Hurtigtest | Smitteverntiltak | Smittetal/statistikk

Ungdomstenesta

Ungdomstenesta er ei tverrfagleg teneste med tilsette frå rus og psykisk helse, barne, ungdom og familietenester, NAV og barnevern.

Tenesta arbeider saman for å gje unge som treng det tidleg og rett hjelp.

Målgruppe

  • Målgruppa er barn og unge frå 12 – 23 år.
  • Alle som ønskjer det kan kontakte tenesta både privatpersonar og andre tenester.

Samtykke

Dersom du tek kontakt på vegne av andre må du ha samtykke frå den det gjeld eller drøfte saka anonymt.

Ungdomstenesta
Telefon 56 16 15 50


Telefontid
Måndag til fredag kl. 08.00-15.30
Telefonen er stengt i helgar og feriar.