Ungdomstenesta

Ungdomstenesta er ei tverrfagleg teneste som arbeider for å gje unge som har det vanskeleg tidleg og rett hjelp. Det er eit gratis lavterskel tilbod. 

Kven kan få tilbodet?

  • Ungdomstenesta er ei tverrfagleg teneste med tilsette frå rus og psykisk helse, barne, ungdom og familietenesta, NAV og barnevern.
  • Tenesta arbeider saman for å gje unge som treng det tidleg og rett hjelp.
  • Alle kan ta kontakt med Ungdomstenesta.
  • Vår målgruppe er barn og unge i alderen 12 – 23 år.
  • Vi kan hjelpe unge som kvir seg for eller ikkje klarar å gå på skule.
  • Unge som slit med psykiske vanskar, har eit problem knytt til rusmidlar, eller som ønskjer hjelp til å kome i arbeid.
  • Uansett kva det måtte vere så kan du som ungdom, føresette eller andre ta kontakt for rettleiing og vurdering av kva Ungdomstenesta kan hjelpe med.

Er du uroa for barnet eller ungdomen din?

Slik søkjer du

Ungdomstenesta har konsultasjonstid på telefon 56 16 15 50 kvar måndag frå kl. 09.00 – 12.00. 
Dersom du ønskjer kontakt med Ungdomstenesta utanom telefontid kan du sende ein e-post til annette.henden@oygarden.kommune.no med kontaktinformasjon. 
NB! Ikkje send sensitive personopplysningar på e-post.

For å drøfte ei sak hos Ungdomstenesta må du ha samtykke frå den det gjeld og eventuelt føresette. Du kan vurdere å drøfte saka anonymt.

Prisar

Tenesta er gratis.

Kva skjer videre?

Nye saker vert drøfta anna kvar tysdag (oddetalsveker)  på inntaksmøte, vi tek så kontakt igjen til tilvisar eller familie/ungdom.

Lovar og reglar

Ungdomstenesta
Telefon 56 16 15 50


Telefontid
Måndag kl. 09.00 - 12.00

Dersom du ønskjer kontakt 
med Ungdomstenesta utanom 
telefontid kan du sende ein e-post til 
annette.henden@oygarden.kommune.no 
med kontaktinformasjon. 

NB! Ikkje send sensitive personopplysningar 
på e-post.