Gruppeleiarar

Gruppeleiarar for dei politiske partia i perioden 2023-2027.
Gruppeleiarar
Parti Namn
Arbeidarpartiet Marianne Sandahl Bjorøy
Fremskrittspartiet Kristin Børve Jacobsen
Høgre Nils Kåre Skoge
Industri- og Næringspartiet Robert Krondorfer
Kristeleg Folkeparti Ingvill Kvalsnes Blom
Miljøpartiet Dei Grøne Andreas Ormevik
Raudt Nils Bjarte Sæle
Senterpartiet Sølvi Kobbeltvedt
Sosialistisk Venstreparti (SV) Jonas Aleksander Foldnes
Sotralista - TVØ Jan Utkilen
Pensjonistpartiet Karin Florence Bjærum
Venstre Elizabeth Toft Erichsen

Møteplan og kontaktinformasjon gruppeleiarar og kommunestyret.