Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Her finn du alt om koronaviruset i Øygarden kommune

Her ser du eit oversyn over alle partia i kommunen. Du kan få ei liste over alle representantane for eit einskild parti ved å klikke på partinamnet.
 
Clear