Nett-TV

Nett-TV

Møta i formannskap og kommunestyret vert strømma og lagt ut på kommune-TV

Øygarden kommune-TV


Andre møteopptak

Kommunestyret

Kommunestyret 28.05.2020 (møte fra Panorama på YouTube)

Formannskapet

Formannskapet

Utval for samfunnsutvikling

Utval for samfunnsutvikling

Utval for plan

Utval for plan

Utval for tenester og levekår

Utval for tenester og levekår