Aktuell informasjon

Nett-TV

Nett-TV

Møta i formannskap, kommunestyret, dei tre utvala og kontrollutvalet vert strømma og lagt ut på kommune-TV

Øygarden kommune-TV


Andre møteopptak

Kommunestyret

Kommunestyret 28.05.2020 (møte fra Panorama på YouTube)

Formannskapet

Utval for samfunnsutvikling

Utval for plan

Utval for tenester og levekår