Sosiale medium

Øygarden kommune er på ulike sosiale medium. Følg oss gjerne for å få informasjon om kva som skjer i kommunen.

Oversikt over våre kanalar på sosiale medium:

Facebook

Instagram

LinkedIn

YouTube

Snapchat