Tilsettservice

Tilsettservice er løysinga for intern brukarstøtte. Har du noko du lurer på eller ikkje får til, kan du opprette ei sak eller ringe 56 16 10 00.

Send inn sak til Tilsettservice via Intranett

Send inn sak her dersom du ikkje kjem inn på Tilsettservice på knappen over eller ikkje er pålogga PC i kommunalt nett.