Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset | Vaksinasjon | Hurtigtest | Smitteverntiltak | Smittetal/statistikk

Flaggreglement for Øygarden kommune

Øygarden kommune har utarbeidd eit eige flaggreglement for å samordne og klargjere den kommunale flagginga knytt til offentlege flaggdagar, ulike arrangement og hendingar som krev flagging. 

Reglementet inneheld informasjon om lover og forskrifter for området, oversikt over offentlege flaggdagar, kva kommunale bygg det skal flaggast frå ved offentlege flaggdagar, retningslinjer for bruk av ulike flagg / vimplar og flagging etter avtale / søknad.

Flaggreglementet tar ikkje for seg økonomiske konsekvensar for kommunen ved flagging.

Vedteke i Utval for samfunnsutvikling (UFS) – 03.03.2020, UFS-sak 30/20.

Flaggreglar

Flaggdagar

Offisielle flaggstenger i Øygarden kommune