Invitasjon til å vera medarrangør i ferietilbod til barn og unge

Øygarden kommune søkjer etter lokale aktørar som vil tilby aktivitetar til barn og unge i feriar i skuleåret 22/23.

Ill. Mostphotos

Målet med tilbodet er å gje fl eire barn og unge ein arena der dei kan delta i kulturelle, sosiale eller faglege aktivitetar,
og skape gode ferieminner frå Øygarden.

Merk: For sommarferien er det ønskeleg at aktiviteten fi nn stad ila. veke 25-27.

Dette kan vere ein arena der lokale lag og organisasjonar kan vise seg fram og  auke rekrutteringa.

Kriterium

For å søkje om støtte må aktiviteten:

  • vera tilpassa målgruppa 7-18 år
  • vera lagt til skulen sin sommarferie
  • ha låg eller ingen deltakaravgift

Aktivitetar som er tilrettelagt for at alle skal kunne delta uavhengig av funksjonsnivå vil bli prioritert.

Tildeling vil skje etter ei heilskapleg vurdering av kvalitet og pris.

Elektronisk søknad

Ønskjer de å bidra kan de senda søknad her

Søk om å vera medarrangør til ferieaktivitetar

Søknadsfrist for sommarferieaktivitetar er 1. juni.
Frist for andre feriar er 1. september.

Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål

Ved spørsmål ta gjerne kontakt med oss på e-post ung@oygarden.kommune.no